English  |  
Newsletter  |  To join the mailing list enter your e-mail address:
 ♦ Books recently published by Society members ♦
 
 
►Nina Pinto-Abecasis
הטווס, המגוהץ וחצי האישה: כינויים, הומור ופולקלור בשיח היום-יום של יהודי טיטואן דוברי החכתייה, מכון בן צבי, ירושלים תשע"ד

בספר זה המחברת מעמיקה חקור בנסיבות היווצרותו של הומור אתני בעל סממנים מקומיים ייחודיים והדים אוניברסאליים רחבים. היא מציגה, מסבירה ומנתחת לעומק את סוגת הכינויים הפרטיים שהיו נהוגים בקרב יהודי טיטואן שבצפון מרוקו בהתבססה על מאגר ידע רב היקף של מסורות בעל-פה ובכתב. בקיאותה הלשונית ואוריינותה התרבותית, וכן רשת המידענים הענפה שגייסה, מקנים לספר תוקף מחקרי רציני. בד בבד עם עומק העיון והמחקר שבו מתאפיין הספר הוא שופע צבעוניות מלאת חיים ורווית שעשוע.
המחברת מגייסת לניתוח הטקסטים את הרקע ההיסטורי הייחודי של מרוקו הספרדית, את חכמת לשון החכתיים (הספרדית-יהודית ששימשה את יהודי טיטואן וערים אחרות בצפון מרוקו), את התיאוריות של חקר ההומור וחקר הפולקלור, ואת חושיה החדים כחוקרת מעולה של ספרות וספרות עממית.
הספר לא רק מכונן את טיטואן מן העבר על מפגשיה הבין-קבוצתיים, על ההתייחסויות המורכבות למגדר ולמעמד, על משכיליה, ענייה ויפיפיותיה, אלא אף מספק לנו כלים להבין את מורכבות הקיום של היהודים שחיו בה ואף את עושר הקיום האנושי באשר הוא. 

 

►Yaron Ben Naeh
   Jews in the Realm of the Sultans, Magness, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, 2007

Kenneth Brown
   Lo que sabía Cervantes del Judaísmo, del criptojudaísmo manchego y de ser converso en la  
   España áurea
, Vigo, Editorial Academica del Hispanismo, 2012

 
Tirtsah Levie Bernfeld
   Poverty and Welfare among the Portuguese Jews in Early Modern Amsterdam, Oxford,
   Littman Library of Jewish Civilization, 2012


The reputed wealth and benevolence of the Portuguese Jews of early modern Amsterdam attracted  
many poor and impoverished people to the city, both ex-conversos from the Iberian peninsula and Jews from many other countries. In describing the consequences of that migration in terms of demography, admission policy, charitable institutions­public and private­philanthropy and daily life, and the dynamics of the relationship between the rich and the poor, Tirtsah Levie Bernfeld adds a nuaced new dimension to the understanding of Jewish life in the early modern period.
For the abstract on the book and more information see: http://www.littman.co.uk/cat/leviebernfeld-poverty.html
 
Isabel Drumond Braga
   Bens de Heregas, Inquisição e Cultura Material Portugal e Brasil (séculos XVII-XVIII) , Coimbra:  
   Imprensa de Universidade de Coimbra, 2012

For more information see: http://www.uc.pt/imprensa_uc/catalogo/investigacao/bens_hereges

►Aaron Demsky (ed.)
   Pleasant Are Their Names. Jewish Names in the Sephardi Diaspora, University Press of Maryland, Maryland 2010   

Authors: Moisés Orfali, Alexander Beider, Mathilde A. Tagger, Shlomo Alboher, Victor Hayoun, Ora (Rodrigue) Schwarzwald, Gila Hadar, Leah Borenstein-Makovetsky, Yaakov Bentolila, Tamar Alexander, Henry Abramovitch and Yoram Bilu.

For more information and purchase click here

Ruth Fine, Michèle Guillemont, Juan Diego Vila (eds.)
   Lo converso: orden imaginario y realidad en la cultura española (siglos XIV-XVII), Iberoamericana 
   Editorial Vervuert, Madrid 2013

For more information click here

►Alisa Meyuhas Ginio
   Between Sepharad and Jerusalem. History, Memory and Identity of the Sephardim, in Ricardo Muñoz Solla & Ana Valdez
   (eds.) The Iberian Religious World, Vol. 1, 
Brill, Leiden 2014

For more information about this volume click here
For more information about the series click here

Michael Studemund-Halévy, Christian Liebl, Ivana Vucina Simovic (eds.)
   Sefarad an der Donau. Lengua y Literatura de los Sefardíes en Tierras de los Habsburgo                      
   Kontribusyones en espanyol, djudeo-espanyol, ingles, frases, alman                                                    
   
Autores: Pilar Romeu Ferré, Paloma Díaz-Mas, Ivana Vucina Simovic, Michael Halévy, David Bunis, Manuela Cimeli, Tamar Alexander, Marie-Christine Varol, Eliezer Paop, Ana Stulic-Etchevers, Soudiane Rouissi, Pandelis Mavrogiannis, Susann Fischer, Stephanie von Schmadel, Gaelle Collin, Christian Liebl, Aitor Garcia Moreno, Cristina Martínez Gálvez, Amor Ayala.


For more information and purchase, contact: tirocinio@tirocinio.com

Michael Studemund-Halévy
   La Boz de Bulgaria - Bukyeto de tekstos en lingua sefardí: Livro de lektura para estudyantes:
   Teatro, 
Editorial Tirocinio, Barcelona 2014                                                    
   

For more information: http://www.tirocinio.com/01.html 
For purchase: tirocinio@tirocinio.com
 
Dalia Ruth Halperin 
   Illuminating in Micrography: The Catalan Micrography Mahzor - MS Heb 8° 6527 in the National
   Library of Israel,
 Brill, 2013
 
For more information see: http://www.brill.com/illuminating-micrography

Jacobo Kaufmann 
   Obras de Teatro de Antonio José da Silva (O Judeu), Libros Certeza y Ediciones Ríopiedras,  
   Zaragoza, 2013

 
Libros Certeza y Ediciones Ríopiedras se complacen en anunciar la publicación reciente de los volúmenes II, III, y IV de las "Obras de Teatro de Antonio José da Silva (O Judeu)", todos ellos con prefacios y traducción de Jacobo Kaufmann, que junto al primer volumen, publicado en 2006, conforman ahora la obra teatral completa del mayor dramaturgo portugúes del siglo XVII.

For more information click here


Ruth Lamdan
   Jewish Encounters in Muslim Courts: The Ottoman Empire, Sixteenth to Seventeenth
   Centuries, in Christine Hayes and Amos Israel-Vleeschhouwer eds.,Jewish Law and its
   Interaction with Other Legal Systems, 
Liverpool, Deborah Charles Publications, 2014, pp. 105-
   119Leah Borenstein-Makovetsky
   Adultery and Punishment Among Jews in the Ottoman Empire, in Christine Hayes and Amos
   Israel-Vleeschhouwer eds.,Jewish Law and its Interaction with Other Legal Systems, 
   Liverpool, Deborah Charles Publications, 2014.Renée Levine Melammed
   An Ode to Salonika. The Ladino Verses of Bouena Sarfatty, Indiana Series in Sephardi and
   Mizrahi Studies, Indiana University Press, USA, 2013, 336 pp.


For more information see: http://www.iupress.indiana.edu/catalog/806686


Orly C. Meron
   Jewish Entrepreneurship in Salonica, 1912-1940: An Ethnic Economy in Transition, Brighton,
   UK, Portland, Oregon, US and Toronto, Canada: Sussex Academic Press, 442 pp.


For more information see:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13ae517871b572de&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D834d153964%26view%3Datt%26th%3D13ae517871b572de%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbQg-mN_bBe5hQcTi8Y87gBHX7AEjQ
 

Miguel Ángel Motis Dolader and Juan Manuel Berges Sánchez
   Los Judíos de Albarracín en la Edad Media (1284-1492), Perruca, Spain 2014

For more information see: http://cecalbarracin.org/2014/06/28/los-judios-de-albarracin-en-la-edad-media-1284-1492/

►James W. Nelson Novoa
   Being the Nação i the Eternal City: New Christian Lives in Sixteenth-Century Rome, Portuguese Studies Review, Monograph
   Series Vol. 2,
Baywolf Press, Canada 2014


Moshe Ovadia
   הרב יעקב משה טולידאנו - פעילותו הציבורית ויצירתו הספרותית בטנג'יר, מתוך: פאס וערים אחרות במרוקו: אלף
   שנות יצירה, עורכים: משה בר-אשר, משה עמאר, שמעון שרביט, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2013Eliezer Papo
   And Thou Shalt Jest with Thy Son: Judeo-Spanish Parodies on the Passover Haggadah, 2 Vols.,
   The Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, Yad Izhak Ben Zvi and

   the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 2012 
 
ספר זה מזמין את הקורא למסע מרתק, מקורי, שופע ידע, מעמיק וגם מצחיק, בעקבות ארבעים פרודיות ספרדיות-יהודיות על ההגדה של פסח - מווינה, דרך סרייבו, סופיה, אסתנבול, איזמיר, קוראסאו ועד לירושלים; מן המאה ה-19 ועד ימינו; מטקסט כתוב למופע; מלגלוג על נשים, רבנים, פליטי מלחמה, ציונים, אנטי-ציונים ופרטיזנים - עד לעג ובוז על אויבים חיצוניים, כמו הנאצים, האוסטשים ולאומנים תורכים וערבים. באמצעות ניתוח בין-תחומי (ספרות, פולקלור, היסטוריה ובלשנות) מוכיח המחבר את מרכזיות ההומור כמנגנון תרבותי להבניית זהות קבוצתית וזיכרון קולקטיבי של מיעוטים. מכל אלו מגדיר ד״ר פאפו סוגה ספרותית חדשה - פרודיות ספרדיות-יהודיות על ההגדה של פסח - הנחלקת לשתי סוגות משנה, הגדות מלחמה והגדות פולמוס. זהו ספרו הראשון של ד״ר אליעזר פאפו, והוא כבר מציב אותו כחוקר מרכזי של הספרות היהודית-ספרדית (פרופ' תמר אלכסנדר, ראש המחלקה לספרות עברית, מנהלת מרכז גאון לתרבות הלאדינו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב)

בספר שלפנינו מנתח ד"ר פאפו פרודיות ספרדיות-יהודיות על ההגדה של פסח בכלים ספרותיים קפדניים,
באופן מרתק ולעתים קרובות אף משעשע, תוך התייחסות לרבדים השונים של היצירות ותוכנן ולהקשר ההיסטורי שבו חוברו. התוצאה היא טיפול אנליטי חלוצי ויוצא מן הכלל של סוגה הומוריסטית זו של ספרות הלאדינו, בהקשריה ההיסטוריים והחברתיים, הפותח לראשונה אשנב לתפיסתם של היהודים הספרדים העות'מאניים והפוסט-עות'מאניים את שכניהם ואת עצמם בתקופות קריטיות במעבר מקהילה מסורתית לקהילה מודרנית ומתמערבת (פרופ' דוד מ' בוניס, החוג ללשון העברית וללשונות היהודים, האוניברסיטה העברית בירושלים)
 
לפנינו חיבור מרשים בהיקפו, בטיבו ובמקוריותו, המבוסס על חשיבה מעמיקה, ידע רב ודייקנות. הוא מציג תחום שעד כה לא זכה לתשומת לב, ומציע הגדרה של סוגה חדשה. המחבר מיטיב לגייס שיטות מתחומי מחקר שונים כדי לבסס את טענותיו המרכזיות ומוכיח שליטה בכל אחד מהתחומים הללו תוך הסתייעות בספרות מקצועית בשפות שונות גם רחוקות. החיבור תורם להעמקת הבנת ההומור היהודי בכלל והפרודיה היהודית בפרט. העמדת הטקסטים של ההגדות הפרודיות בספרדית-יהודית בשפתן המקורית, בליווי תרגומן לעברית ובתוספת ביאורים והערות, היא תרומה חשובה )ביותר לארון הספרים היהודי [פרופ' יעקב בן-טולילה, המחלקה ללשון העברית (אמריטוס)]
 
Elena Romero
   Los yantares de Purim: coplas y poemas sefardíes de contenido folclórico, xBarcelona, Ed.
   Tirocinio, 2011, 475 pp.


Desde el estudio de Iacob M. Hassán en su tesis doctoral dedicada a las coplas de Purim, durante muchos años inédita pero que ha visto recientemente la luz (Las coplas de Purim; Madrid: Hebraica Ediciones, 2010, 626 pp.), nuevos estudios han venido a sumarse a tal precedente, si bien es todavía mucho lo que queda por hacer. El objetivo principal del presente libro es el de llevar a cabo la edición crítica y estudio de las coplas clásicas que se ocupan de las manifestaciones folclóricas de dicha alegre fiesta del judaísmo.
     A la amplia Introducción, siguen cuatro capítulos. El primero está dedicado al estudio y edición crítica de la inédita y larga copla de 85 estrofas compuesta por Ya‘acob ‘Uziel y titulada Manjares y dádivas de Purim (1ª ed. Esmirna 1739), a partir de sus 76 versiones conocidas, procedentes de impresos, manuscritos y grabaciones orales, amén de textos secundarios, versiones que se distribuyen en cuatro diferentes familias textuales. En el capítulo segundo se estudia y edita la más breve copla de Sa‘adi Haleví, de un máximo de 29 estrofas y titulada La celebración de Purim (1ª ed. conocida Salónica 1856), a partir de las 33 versiones reunidas, procedentes de impresos y grabaciones orales. En el capítulo tercero se estudian y editan dos coplas de Purim folclóricas hasta ahora desconocidas –la manuscrita Las reuniones de Purim (Oriente ca. 1820) y la oral Invitación de Purim–, así como una versión manuscrita (Oriente 1899) de la impresa La bebienda de Purim (Jerusalén 1896). Y finalmente, en el capítulo cuarto se estudian y editan cinco poemas –no coplas– que asimismo se refieren al folclore purímico: Las novias de PurimUn Purim desdichadoUn Purim en crisisLos platos de Purim y Los festejos de Purim, que en su mayoría vieron a luz en la prensa sefardí de los Balcanes y también de Nueva York entre 1922 y 1940.
     El libro se completa con cinco índices: de títulos, primeros versos, estribillos e íncipts musicales; onomástico de autores, manuscribas, informantes y colectores; geográfico; de fuentes primarias y secundarias; y de citas bíblicas. A ello sigue un apartado de explicaciones léxicas y remata el libro la pertinente bibliografía.

Elena Romero (ed.)
   Estudios sedardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (z"l), Madrid, CSIC, 2011

La presente obra en honor de quien fuera el creador, impulsor y mantenedor durante decenios de la llamada Escuela Española de Estudios Sefardíes del CSIC (Madrid) contiene 28 artículos: dos de ellos relativos a los judíos en los reinos hispanos medievales, y los 26 restantes dedicados a muy variados temas de lengua sefardí y al estudio y edición de obras literarias producidas o transmitidas por los sefardíes de los Balcanes y de Marruecos entre el siglo xvi y el xx, asaber: comentarios y léxicos bíblicos, literatura rabínica, poesía litúrgica, biografías, cuentos tradicionales, coplas, romances, cancionero moderno, etc., etc. Entre los estudios, incluye además este Homenaje como primicia: un artículo inédito de Iacob M. Hassán.
La obra va precedida de un Prólogo y de una apartado, denominado Vita, que contiene: el curriculum vitae de Iacob M. Hassán y su bibliografía; y otra primicia consistente en el texto inédito de una de sus conferencias en el que aporta numerosos datos autobiográficos, así como su visión sobre los avatares de los Estudios Sefardíes como disciplina académica.
                                                                                                                                 
Rena Molho, Hilary Pomeroy & Elena Romero (eds.)
   Judeo Espaniol: Textos satíricos judeoespañoles de salonicenses o sobre salonicenses, 
   Thessaloniki, Ets Ahaim Foundation, 2011

   
Hilary Pomeroy, Christopher J. Pountain & Elena Romero (eds.)
   PSelected Papers from the Fifteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies (29-31 July
   2008), 
Department of Iberian and Latin American Studies Queen Mary, University of London,
   2012


Aitor García Moreno, Antonio Cortijo Ocaña (eds.)
   Homenaje a Elena Romero, en eHumanist, Journal of Iberian Studies 20, 2012 (on line)

José Amador de los Ríos. Estudio preliminar de Nitai Shinan
   Los Judíos de España. Estudios históricos, políticos y literarios (1a ed. 1484) de José Amador
   de los Ríos (1818-1878)
, Urgoiti Editores, 2013

Se trata de la primera gran historia sobre la presencia de los judíos en España. El trabajo viene precedido de un amplio estudio preliminar (de 170 pp.) a cargo de Nitai Shinan.

Web: http://www.urgoitieditores.com/

Más información sobre este libro y su índice general: http://www.urgoitieditores.com/los-jud%C3%ADos-de-espa%C3%B1a-estudios-hist%C3%B3ricos-pol%C3%ADticos-y-literarios

Daniel Strum
   The Sugar Trade: Brazil, Portugal and the Netherlands (1595-1630), Stanford University Press,    
   Stanford, California, 2013


Abstract:  This book provides a thoroughly researched and richly illustrated account of a key element of the early modern Atlantic world: the sugar trade linking Brazil, Portugal, and the Netherlands. The study seeks to illuminate the economic, social, political, and cultural dimensions of this commerce. Indeed, trade supported Brazil's rise as the world's leading producer of sugar and the first great plantation colony. Likewise, the sugar trade boosted the economy of Portugal and contributed to the upsurge of the Dutch market. The increasing availability of sugar transformed the European diet (along with some medical theories); and sweets came to play an important part in a variety of social practices. In the political arena, sugar and sugar-producing areas became strategic targets in global conflicts. Furthermore, as this trade expanded, it figured centrally in the evolution of a wide range of financial techniques, business strategies, and institutions of governance—which merchants exploited in order to make their transactions more efficient. The book provides a clear examination of these increasingly sophisticated practices, and shows how they had much in common with today's business operations. The book gives particular emphasis to traders of Jewish origin.

For more information click here


►José Alberto Rodrigues da Silva Tavim, Maria Filomena Lopes de Barros, Lúcia Liba Mucznik, eds.
   In the Iberian Peninsula and Beyond. A History of Jews and Muslims (15th-17th Centuries), 2 vols, Lady Stephenson
   Library, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015


These books are the result of two scientific encounters hosted by the University of Évora in 2012, with the theme "Muslims and Jews in Portugal and the Diaspora. Identities and Memories (16th-17th Centuries)", and co-financed by the Foundation for Science and Technology, and by FEDER through, "Eixo I" of the "Programa Operacional Fatores de Competitividade" (POFC) of QREN (COMPETE). Beginning with an analysis of the forced conversion of Iberian Jews and Muslims, these volumes examine the effects of this on their respective Diasporas, focusing on a variety of approaches, from language and culture to identity discourses and interchanges between those communities.

For more information on vol. 1 click here
For more information on vol. 2 click here

Dominique Tomasov Blinder
   La Tradició Funerària en el Judaisme, Lleonard Muntaner (ed.), Dominique Blinder Tomasov  
   (co ed.), Centre D'estudis Zakhor, 2010


This book about the Funerary tradition in Judaism intends to shed some light on a little known topic, one of the most sensible in Jewish tradition. 
Its contents are specially relevat to understand the complex relations between Jewish contemporary culture, shaped through the centuries, and the archeological and historical research projects in Spain.

Centre d'Estudis Zakhor (ed.) La tradició funeraria en el judaisme. 
Palma: Lleonard Muntaner, Editor. Col lecció Mónjuic/2, 2010, 100 p.
ISBN: 978-84-92562-12-1. PVP: 
12
Language: Catalan 
with the support of Generalitat de Catalunya


Dora Zsom
   Conversos in the Responsa of Sephardic Halakhic Authorities in the 15th Century,
   Perespectives on Society and Culture 1, Series Editor: Amir Ashur, Gorgias Press, USA 2014


For more information click here

 
site maphnj   Top